Služby

Spalování odpadů je možné definovat jako řízené hoření odpadů při vysokých teplotách a stechiometrickém nebo vyšším obsahu kyslíku v zařízení určeném pro účinné a dokonalé spalování. více


Aby se akce povedla je potřeba mít nejen dobré pití, jídlo, ale především hudbu a také osvětlení. Jakmile minimálně jedna veličina chybí, akce je najednou ponurá, nedokonalá a bez nálady. více


Kdo z nás někdy nebyl na školení, které ho tzv. k smrti nudilo. Chyba, dá-li se tomu tak říci, však častokrát nespočívá v obsahu školení, ale formě a způsobu, jakým jsou informace podávány. Co naplat, ne všichni přednášející jsou skvělými řečníky. více