Oddlužení, insolvence Hradec Králové

V dnešní době se člověk zadluží velmi lehce. Pak se může dostat do situace, kdy splácení dluhů přeroste do takzvané platební neschopnosti. Co pak? Jak se dostat z bludného kruhu ven?

Finanční situaci dnes řada rodin řeší úvěry. A pokud si jich vezme příliš, nebo si vezme úvěr vysoký, může se velmi rychle dostat do tíživé finanční situace, kdy již nestíhá splácet vysoké splátky. A pokud navíc přijde někdo z rodiny o práci, či jen onemocní, může se dostat do na první pohled neřešitelného problému. Řešení však většinou ještě existuje. Jen však za určitých podmínek. A to, že člověk postižený platební neschopností nedělá mrtvého brouka, neřeší finanční situaci sám, ale obrátí se na finančního poradce. Ten po zvážení situace klienta může nabídnout řešení pomocí insolvenčního zákona.

Oddlužení, insolvence Hradec Králové

S finančními problémy pomohou finanční poradci, kteří se zabývají oddlužením a insolvencí. Tito poradci poskytují široké finanční služby, které nabízejí účinnou pomoc a často poslední možnost záchrany, ať již zadluženého jednotlivce nebo firmy. Důležitá pro účinnou pomoc je plná spolupráce dlužníka s poradcem. Ten na základě všech informací zváží možnosti a vypracuje plán, jak z platební neschopnosti ven.

Možnosti insolvenčního poradenství a oddlužení Hradec Králové

Aktivní řešení problematické finanční situace je vždy nejvýhodnější. Velmi často zajistí ochranu před exekutory. Insolvenční poradenství vychází z insolvenčního zákona, který pomáhá lidem v tíživé finanční situaci. Než se k němu přistoupí, tak je dobré zvážit sjednání výhodnějších splátkových kalendářů, odkladů splácení, refinancování půjček a hypotéky, konsolidace úvěrů a kreditních karet. A pokud to nejde jinak, pak přistoupit k možnosti oddlužení. Postup oddlužení je složitý a jde opravdu o maličkosti a také o čas. Samozřejmě i o peníze a majetek. Proto je oddlužení vždy vhodné nechat na odbornících. Úplně nejlépe je, když už se člověk dostane do zadlužení, svěřit celou situaci do rukou odborníků včas. Ti mohou včasným zásahem celou situaci zachránit i bez využití insolvenčního zákona. Ten by měl být až posledním řešením, když je již situace bezvýchodná.

Pro koho je oddlužení?

Oddlužení je pomoc pro zadlužené fyzické osoby, které se ocitly v bezvýchodné situaci. Insolvenční zákon zcela jasně stanoví, kdo a jakým způsobem může o oddlužení požádat. Stanoví i postup a jednotlivé formuláře.

Jak probíhá oddlužení?

Celý proces oddlužení probíhá pod velmi přísnou kontrolou. Jednání dlužníka kontroluje nejen insolvenční soud, ale především jeho insolvenční správce. Od podání žádosti o oddlužení až do jejího vyřešení a splacení je dlužník veden v insolventním rejstříku. Do rejstříku je možné volně nahlížet. Po skončení celého procesu oddlužení je dlužník z insolvenčního rejstříku vymazán.

Co spadá do oddlužení?

Oddlužit je možné pouze takové dluhy a úvěry, které nejsou kryty zástavou movitého majetku. Tedy není možné oddlužit hypotéku nebo leasing. Obojí se nejprve řeší prodejem zastaveného movitého majetku.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4490 (magazinhradeckralove.cz#9)


Přidat komentář


Dále by Vás mohlo zajímat