Projektant a architekt Hradec Králové

Stavba domu se neobejde bez projektanta a architekta. Oba jsou velmi důležití a jsou i určitou zárukou, že se vaše představy o bydlení vyplní. Dá se říci, že architekt i projektant jsou klíčem k úspěšné stavbě.

Stavba domu začíná nejdříve v hlavě budoucího majitele. Pak se začne s hledáním místa stavby a později s vyhledáváním ideálního projektu domu. Plánů na stavbu domu existuje celá řada. Většinou jsou nabízeny jako typizované plány a plány individuální. Typizované plány jsou vlastně hotové domy, které můžete hned začít stavět. Ale i přesto existuje možnost, jejich úpravy. Musí s ní však souhlasit autor plánů, tedy architekt. Individuální plány vytváří architekt na základě přání klienta a znalosti místa, kde se bude stavba realizovat.

Projektant a architekt Hradec Králové

Jde o dvě důležité osoby, které potřebuje každý stavebník. Výhodou je, pokud spolu architekt a projektant spolupracují. Pak získá stavebník opravdu kvalitní plány s propracovanými projekty a ve finále i stavbu, kterou si představoval a přál.

Práce architekta Hradec Králové

Stavba domu začíná vždy u architekta. Pokud si někdo myslí, že je možné ho obejít, pak se mýlí. Architekt navrhuje plány domu, zhmotňuje představy stavebníka o kvalitním a funkčním bydlení, zpracovává studii na základě vzhledu a charakteru okolního prostředí, tedy krajiny a staveb, velikosti stavebního pozemku a jeho orientace podle světových stran. Navrhuje také konstrukční řešení a doporučuje vhodné stavební materiály. Architekt může nabízet služby i v jiných úrovních, než je stavba. Pak jde o architekta bytového, který navrhne vybavení interiéru.

Práce projektanta Hradec Králové

Projektant spolupracuje s architektem a jeho práce vlastně navazuje na práci architekta. Práce projektanta je velmi široká. Projektant zpracovává návrhy staveb, znalecké posudky, projektovou dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení a inženýrské sítě v oblasti přípravy a realizace staveb. Zabývá se i zpracováváním dokumentací pro získání podpory z různých fondů a dotačních programů, jako je program Zelená úsporám a podobně. Projektant připraví na základě stavebních plánů projekty pro stavebně technické a konstrukční řešení, pro požárně bezpečnostní řešení a techniku prostředí stavby. Zde jde o jednotlivé projekty pro vytápění, ochlazování, vzduchotechniku, zařízení pro měření a regulaci, zařízení zdravotně technických instalací, plynová zařízení, zařízení silnoproudé elektrotechniky a to včetně bleskosvodů a zařízení elektrotechniky slaboproudé. Jde tedy o projekt funkčnosti celého domu.

Spolupráce architekta a projektanta Hradec Králové

Spolupráce architekta a projektanta v praxi znamená, vznik dokonalých plánů pro stavbu jakékoli stavby. Architekt najde prostorové vazby na okolí, podmíní jimi vzhled a celkové dispoziční uspořádání domu. Ve fázi studie pak začne spolupracovat s projektantem a ten začíná řešit celkovou funkčnost domu. Jde o dokonalou spolupráci, jejímž výsledkem je krásná a funkční stavba. Pro stavitele to však může znamenat mnohem více. Zadání zakázky projekční kanceláři může znamenat nejen získání stavebních plánů s projektovou dokumentací, ale i zajištění všech potřebných formalit od získání stavebního povolení, zajištění stavebního dozoru až po kolaudační řízení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4491 (magazinhradeckralove.cz#10)


Přidat komentář


Dále by Vás mohlo zajímat