Elektroinstalace Hradec Králové

Elektroinstalace je samozřejmou součástí každé stavby. Nová elektroinstalace znamená pohodu i bezpečnost užívání. Starší elektroinstalace potřebuje pravidelnou revizi a nakdy i kompletní rekonstrukci.

Správně rozvedená elektroinstalace neznamená jen** bezpečí a funkčnost,** ale i určitý komfort bydlení a užívání. Proto její instalace patří vždy do rukou odborníků. Ono to dnes ani není možné jinak. Dnešní moderní elektroinstalace jsou vysoce náročné na odborné provedení. Patří tedy vždy jen do rukou odborníků, kteří vlastní příslušná oprávnění.

Elektroinstalace Hradec Králové

U nových montáží elektrických rozvodů je nutná projektová dokumentace, ze které jasně plyne, o jaké provedení elektroinstalace jde a jak má být elektroinstalace rozvedena. U starších elektroinstalací mohou odborníci provést malé opravy. Pokud však dochází k větším výpadkům proudu, nebo dokonce k únikům mimo rozvodnou síť, pak je nutné provést revizi a na jejím základě buď celý rozvod elektroinstalace zrekonstruovat, nebo nechat vypracovat nový projekt a rozvést kompletní novou elektroinstalaci. Dnes se ukazuje, že u rekonstrukcí se vyplatí kompletně nové rozvody.

Elektrické instalace Hradec Králové

Nová elektroinstalace může být rozvedena jako klasická, nebo jako inteligentní. Obě mají společné ochranné prvky. Liší se způsobem rozvodů a ovládáním. Klasická elektroinstalace je ta, kterou běžně známe. Moderní inteligentní elektroinstalace je ovládána centrální jednotkou, která umí regulovat vytápění, větrání, osvětlení a mnoho dalšího. Přitom její ovládání není až tak složité. Ovládat moderní elektroinstalaci je možné přes počítač i mobilní telefon. Dalším rozdílem je pak cena. Klasická elektroinstalace je levnější, ale poskytuje mnohem menší komfort.

Nová elektroinstalace Hradec Králové

Základem každé elektroinstalace je silnoproudá elektroinstalace se silnoproudými rozvody. Zahrnuje rozvody vnitřní, venkovní, rozvody hromosvodu s koncovými zařízeními. Na silnoproudou elektroinstalaci se pak napojují další instalace. Jde o dílčí instalace, jako jsou slaboproudé rozvody a zařízení, nebo bezpečnostní systémy.

Elektroinstalace a projektová dokumentace Hradec Králové

Projektová dokumentace elektroinstalačních rozvodů se provádí s pohledem do budoucna. To proto, že elektrických přístrojů stále přibývá a elektroinstalace je plánována na mnoho let. Proto se většinou již v projektové dokumentaci počítá s větším zatížením elektrických spotřebičů.

Co patří do elektroinstalace?

Jsou to** vnitřní instalační rozvody zásuvek, spínačů, světel, ovladačů, venkovní rozvody** a může být připojen i motorový proud. Součástí elektroinstalace je domovní rozvaděč, kde je umístěn hlavní vypínač, jističe jednotlivých okruhů a proudové chrániče. Bývá zde většinou i svorkovnice pro uzemnění.

Revize elektroinstalace Hradec Králové

Po instalaci je nutné provést revizi potřebnou ke kolaudaci. Říká se jí výchozí revize. Tato revize se provádí i v případě rekonstrukce nebo opravy či rozšíření stávající elektroinstalace. Revize musí být dokladována revizní zprávou. Ta je nutná ke kolaudaci, ale i pro případ pozdější závady elektrických rozvodů. Navíc je i ujištěním, že elektroinstalace jsou bezpečné a nehrozí riziko úrazu. Kromě výchozí revize zákon ukládá i periodicky opakované revize elektrických zařízení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4494 (magazinhradeckralove.cz#12)


Přidat komentář


Dále by Vás mohlo zajímat