Protipožární ochrana a bezpečnost práce - Hradec Králové a okolí

Kdo z nás někdy nebyl na školení, které ho tzv. k smrti nudilo. Chyba, dá-li se tomu tak říci, však častokrát nespočívá v obsahu školení, ale formě a způsobu, jakým jsou informace podávány. Co naplat, ne všichni přednášející jsou skvělými řečníky.

bezpečnost práce - Hradec Králové

Úloha zaměstnavatelů, personalistů či jiných odpovědných osob, které mají na starosti dohled nad tím, aby všichni zaměstnanci absolvovali nezbytná zákonná školení, je pak kolikrát nezáviděníhodná. Je to celkem logické. Přednášejícímu totiž těžko někdo řekne, že jeho výklad je nezajímavý, nudný, nesrozumitelný, apod. Kdežto osobě, která má na starosti „výběr“ přednášejícího, se to řekne. Na druhou stranu je tato zpětná vazba od zaměstnanců pro personalistu důležitá a rozhodně není radno ji podceňovat.

Smyslem veškerých školení, a to ne jen těch, které vyplývají například ze zákoníku práce, není „odsedět“ si je a splnit čárku v účasti. Cílem je obeznámit účastníky školení se všemi novinkami, možnostmi, upozornit na chyby, nebezpečí apod. Aby tomu však tak skutečně bylo a školení byla pro zaměstnance „co platná“, je třeba je uchopit jinak.

Zaměříme-li se na okres Hradec Králové, pak Vám můžeme dát tip na firmu pana Ing. Tomáše Říhu, adresa Střelecká 616/26, Hradec Králové, 500 02. Námi doporučená firma se zabývá **protipožární technikou a bezpečností práce.
**

Poptávat můžete zpracování dokumentace PO a BOZP, revize a servis zařízení požární ochrany, školení zaměstnanců. Budete-li se chtít domluvit na konkrétní službě, pak můžete Vaši objednávku, ale i dotazy směřovat na e-mail: ing.t.riha@centrum.cz. Připojujeme také telefonní kontakty **+420 604 106 608
**

Ilustrovaná dokumentace

Ruku na srdce, jde Vám o formální splnění určitého úkolu, povinnosti, v tomto případě školení v oblasti bezpečnosti práce a protipožární ochrany? Nebo chcete mít na pracovišti uvědomělé pracovníky, kteří při své práci skutečně dbají na její bezpečné provedení?

Pokud se potýkáte s tím, že zaměstnanci berou školení PO (protipožární ochrany) a** BOZP** (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) jen jako jakési nutné zlo, pak rozhodně nebudete jediní. Řešení tu však je, chce to jen vybočit ze zajetých kolejí, nebát se a zkusit něco jiného. Ne každá změna totiž vyvolává u lidí obavy, nejistotu, nechuť apod. Tohoto problému ve formě nezáživnosti, nudnosti formy předávaného obsahu, samozřejmě museli zaznamenat i ti, kteří se pohybují ve světě bezpečnosti práce, protipožární ochrany. A tak se „objevila“ jiná možnost školení, a to formou názorných návodů v podobě ilustrovaných publikací, neboli ilustrovaných předpisů, které pojednávají psanou, ale i ilustrativní formou o konkrétním nařízení vlády.

  • Ing. Tomáš Říha
  • Tel: +420 604 106 608
  • E-mail: ing.t.rika@centrum.cz

Plusy ilustrované dokumentace

Ilustrovaná dokumentace je psaná poutavou formou, a to s využitím nejen psaného textu, ale také názorných, ilustrovaných obrázků. Díky zvolené formě je možné se velmi rychle, bez zdlouhavého hledání, zorientovat. Navíc se „neztratíte“ v plejádě informací, protože vždy, důležitá sdělení, jsou vypíchnutá a je na ně patřičně upozorněno.

Služby koordinátora BOZP na staveništi

bezpečnost práce - Hradec Králové

Funkce koordinátora BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) je velmi důležitá při přípravných i samotných realizačních pracích u staveb.

V čem všem spočívá činnost takového koordinátora BOZP na staveništi? V prvé řadě Vám vypracuje detailní plán bezpečnosti práce, a to nejen v písemné, ale i grafické podobě. S ohledem na konkrétnost stavby, Vám také koordinátor vypracuje sumář nezbytných právních předpisů, a to včetně informací o případných bezpečnostních rizicích, které by mohly při stavbě nastat.  Koordinátor Vám také může být „pravou“ rukou, a to při volbě následných vyhotovitelů objektu. Veškeré tyto činnosti spadají pod tzv. přípravnou fázi výstavby.

Pak zde máme fázi samotné realizace výstavby. I zde** koordinátor BOZP** má svoji nemalou úlohu. Mezi jeho stěžejní činnosti kupříkladu bude patřit koordinace spolupráce jednotlivých vyhotovitelů, a to v souladu s dodržováním ochrany zdraví při práci a s ohledem na požadavky stavby. Provedení jednotlivých stavebních činností musí být také v určitém harmonogramu, aby nejen nedošlo ke zmatku, ale také se zamezilo případnému úrazu. A to jsme se dostali k další činnosti koordinátora, kdy právě bude dohlížet a případně korigovat posloupnost a správnost jednotlivých prací. Činností koordinátora BOZP na staveništi je však mnohem více. Jmenujme alespoň ještě jednu z prací, která spočívá ve zjišťování, zda vyhotovitelé staveb dodržují stanovený plán BOZP.

Povinnost využití služeb koordinátora BOZP na staveništi

Ptáte-li se, kde je řešena otázka povinnosti ve využití služeb koordinátora BOZP? Jedná se o zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

  • Ing. Tomáš Říha
  • Tel: +420 604 106 608
  • E-mail: ing.t.rika@centrum.cz

Školení zaměstnanců a vedoucích v PO a BOZP

Jednou z činností personalisty je vytváření, úprava a aktualizace analýz a popisů pracovních míst. Z analýz a popisů pak vyplývají také kvalifikační požadavky na pracovníky, kteří by měli zastávat dané pozice. Ruku v ruce s tím jdou i postupy, jak jednotlivé činnosti vykonávat, a to s ohledem nejen na dodržování technologických plánů, ale také na bezpečnost.

bezpečnost práce - Hradec Králové

V podstatě je jedno, zda se jedná o pozici řadovou, vedoucí, administrativní, ve výrobě atd. Všichni pracovníci se musí proškolit v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Školení probíhá nejen, když konkrétní pracovník nastoupí do nové práce. Zmíněná školení je nutné absolvovat opakovaně, tj. periodicky. A to se v podstatě opět dostáváme k personalistovi, či jiné styčné osobě, která má právě na starosti to, aby se nestalo, že některý z pracovníků by náhodou neabsolvoval školení, ať už vstupní, nebo periodické.

Ostatně, opomenutí v podobě včasného neabsolvování některého ze školení, které vyplývá ze zákona, se nevyplatí jak zaměstnavateli, tak samotnému zaměstnanci.

Školení PO a BOZP může proběhnout různými formami a způsoby. Nejčastější formou je prezenční forma školení, tj. za účasti přednášejícího a posluchačů. Na oblíbenosti však získává i tzv. internetová forma školení neboli e-learning. V tomto případě není školící osoba nijak vázána na přesný datum a termín, tak, jako je tomu u prezenční formy. A další možností je pak využití výše uvedených ilustrativních publikací.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id3919 (2348)


Přidat komentář