Výhody a nevýhody při spalování odpadů

Spalování odpadů je možné definovat jako řízené hoření odpadů při vysokých teplotách a stechiometrickém nebo vyšším obsahu kyslíku v zařízení určeném pro účinné a dokonalé spalování.

Výhody spalování odpadů

Při spalování odpadů dochází ke snížení jejich objemu na 10 až 15 % původního objemu. Taktéž se jejich hmotnost snižuje na 20 až 40 % původní hmotnosti.

Především však dochází k- destrukci toxických chemických látek a patogenů v odpadu. Dále jsou po spalování zbytky odpadu sterilní a dá se využít i energie v nich obsažená.

Nevýhody spalování odpadů

Nevýhodou při spalování odpadů je produkce emisí plynných a tuhých škodlivin, což může vést ke zvýšení nákladů na vybudování účinného systému čištění spalin.

Mezi další nevýhody patří především vysoké investiční náklady na výstavbu spaloven, vysoké náklady na provoz zařízení .

Při spalování odpadů může docházet k problémům s využitím vyrobeného tepla.

Odpadový hospodář

Předejděte zbytečným ztrátám a zajistěte si odpadového hospodáře, který Vám zajistí bezstarostný průběh při spalování odpadů.

Jednou z předních společností zajišťující profesionální služby v oblasti odpadového hospodářství je ‚Energom Projekty a.s, která své komplexní služby zajišťuje přímo na míru každé společnosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id32138


Přidat komentář